Schoonmaak in 88% uitbesteed

Bijna negen op de tien facilitair professionals in Nederland vinden dat facilitaire dienstverlening toegevoegde waarde heeft voor hun organisatie. Onder werknemers van die organisaties is maar twee derde die mening toegedaan.

En zo zijn er meer verschillen in de facility beleving van werknemers en die van de facilitair professionals. Dit blijkt uit het jaarlijkse landelijke onderzoek naar de facility beleving door Integron.

Onderzoek facility beleving in Nederland samengevat:

  • Uitbesteding facilitaire diensten blijft groeien
  • Diensten in eigen beheer beter gewaardeerd
  • Monitoring resultaten nog onder de maat

Facilitair professionals vinden in overgrote meerderheid (91%) dat hun werk ondersteunend is aan hun bedrijf, tegen 73% van de werknemers. Ook ten aanzien van duurzaamheid zijn de verschillen opvallend. De helft van de werknemers vindt dat daar rekening mee wordt gehouden, tegen 69% van de facilitaire professionals.

Uitbesteden zal toenemen

In het onderzoek heeft Integron de mening van 130 professionals uit verschillende branches op onderdelen afgezet tegen die van de 4.400 werknemers die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

De professionals geven aan dat het uitbesteden van facilitaire diensten verder zal toenemen. Schoonmaak wordt al in 88% van de organisaties uitbesteed. De facilitaire servicedesk (5%), de inkoop (5%) en de vergaderfaciliteiten (10%) worden het minst uitbesteed.

Van de diensten die nog in eigen beheer zijn, verwacht 7% dit binnen nu en twee jaar alsnog te gaan uitbesteden. Het binnenhalen van meer kennis en kunde is daarbij de voornaamste drijfveer.

Eigen beheer

Werknemers geven op verschillende onderdelen aan dat zij meer tevreden zijn over diensten in eigen beheer dan uitbestede diensten. Het sterkst geldt dat voor het facilitaire meldpunt, waar de waardering voor zo’n dienst in eigen beheer 7,7 bedraagt en een uitbestede vorm niet verder komt dan 6,9. Die cijfers zijn voor veiligheid en beveiliging 8,1 en 7,6, voor de kopieer- en printomgeving 8,0 en 7,8 en voor de receptie 8,1 en 7,8.

Bron: Integron