Meer omzet door hogere afzetprijzen

In het eerste kwartaal van 2011 heeft de schoonmaakbranche meer omgezet dan in dezelfde periode van vorig jaar. De omzet groeide sterker dan in de totale zakelijke dienstverlening. In de subbranche ‘interieurreiniging van gebouwen’ was de omzetontwikkeling minder dan gemiddeld. De stemming onder de ondernemers in de schoonmaakbranche was in het eerste kwartaal van 2011 positief. Men is optimistisch over het economische klimaat en de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2011 zijn gunstig: hogere omzet, hogere tarieven en een stijging van de personeelssterkte in de schoonmaakbranche.

Meer omzet door hogere afzetprijzen

In het eerste kwartaal van 2011 hebben de schoonmakers 1,7 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De hogere omzet kwam vooral voor rekening van de hogere afzetprijzen, want het omzetvolume bleef vrijwel gelijk. In de schoonmaakbranche was de groei van de omzet groter dan bij de zakelijke dienstverlening als geheel. Daar werd in dezelfde periode 0,7 procent meer omgezet. De omzetontwikkeling in de schoonmaakbranche is al elf kwartalen hoger dan in de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling interieurreiniging blijft achter

De subbranche interieurreiniging van gebouwen behaalde in het eerste kwartaal slechts 0,4 procent meer omzet dan in het overeenkomstige kwartaal van 2010. Voor deze subbranche is de omzetontwikkeling al twee kwartalen ongunstiger dan voor de gehele schoonmaakbranche. De omzetontwikkeling bij de interieurreinigers was het gevolg van een prijsverhoging van 1,9 procent en een krimp van het omzetvolume met 1,5 procent in diezelfde periode.
Oordeel over economische klimaat verbeterd

Uit de Conjunctuurtest van april 2011 blijkt dat de ondernemers in de schoonmaakbranche over het tweede kwartaal optimistischer gestemd zijn over het economische klimaat dan het vorige kwartaal. Per saldo ervaart elf procent van de ondernemers het economische klimaat als gunstig tegen één procent een kwartaal eerder. Begin 2009 bereikte het oordeel van de ondernemers een dieptepunt, gevolgd door een periode van verbetering tot het tweede kwartaal van 2010, waarna de stemming tijdelijk terugviel. Sinds het vierde kwartaal van vorig jaar verbeterde het oordeel van de ondernemers echter weer.

Omzetstijging en hogere prijzen verwacht

De vooruitzichten voor het tweede kwartaal van 2011 zijn volgens de ondernemers gunstig. Zo meent de helft van de ondernemers een omzetstijging te kunnen realiseren. Per saldo verwacht ruim een kwart van de ondernemers in de schoonmaakbranche hogere prijzen in rekening te kunnen brengen aan de klanten. Ook over de werkgelegenheid in hun branche zijn de ondernemers gunstig gestemd. Per saldo denkt bijna één op de zes ondernemers dat het personeelsbestand zal groeien.

Bron: CBS